arrow-leftarrow-rightclosecontrastdownloadeasy-languagefacebookinstagrammailmenueMinusPlusprintsearchsoundtarget-blanktwitteryoutube
Inhaltsbereich
Foto: Flagge der Europäischen Union
getty images

26 MAJA ODDAJ GŁOS NA SPD!

STAŃMY RAZEM DLA EUROPY, KTÓRA

  • chroni nas wszystkich – dbając o przestrzeganie uczciwych płac i warunków pracy.
  • oferuje kobietom równe szanse. Równe prawa, równa płaca.
  • troszczy się o sprawiedliwe podatki i inwestuje w naszą przyszłość.
  • chroni środowisko naturalne i dba o klimat.
  • zabezpiecza pokój i kształtuje przyjazne współżycie.

W JAKI SPOSÓB MOGĄ GŁOSOWAĆ OBYWATELKI I OBYWATELE INNYCH KRAJÓW UE?

Obywatelki i obywatele innych krajów członkowskich UE posiadający miejsce zamieszkania w Niemczech mogą głosować tutaj lub w kraju swego pochodzenia. Pamiętać należy, że w Niemczech głosować mogą wyłącznie osoby wpisane do rejestru wyborców.

Uprawnione do głosowania obywatelki i obywatele innych krajów członkowskich UE, które lub którzy już wcześniej uczestniczyli w wyborach do Parlamentu Europejskiego i na swój wniosek wpisani zostali do miejscowego rejestru wyborców, otrzymają automatycznie pisma informacyjne ze swego urzędu dzielnicy lub gminy.

Obywatelki i obywatele innych krajów członkowskich UE, które lub którzy nie są wpisane lub wpisani do rejestru wyborców, winni złożyć odpowiedni wniosek. Powyższy wniosek należy złożyć w swym urzędzie dzielnicy lub gminy najpóźniej do 5 maja 2019 r. Formularz wniosku można pobrać pod adresem
www.bundeswahlleiter.de.

Hinweis

Wer aus einem anderen EU-Staat kommt, aber in Deutschland lebt, kann wählen! Entweder zu Hause, in ihrem oder seinem Heimatland. Oder hier bei uns: Die SPD! Denn wir sagen: Kommt zusammen! Für ein starkes Europa. Dafür muss man sich nur registrieren. Und das geht ganz einfach. Wie, das erklären wir hier auf polnisch.